Take me back to better days

I am now a trainee of Shoot UPM, the only photography and videography service-oriented organization in UP Manila.

Here’s to new friends!

Post-exam detox

Cav80s: The Decay’d That Made Us

UP College of Dentistry Acquaintance Party

09.12.2014

Hi kuya. Matagal ka nang photographer? :) - Anonymous

Hello. Hindi ko tinatawag ang sarili ko na photographer eh. Hobbyist siguro. Matagal na akong mahilig dito pero baguhan lang sa pagkuha ng litrato. :)